Nowoczesne metody kierowania biznesem – z czysto praktycznego punktu widzenia – wyodrębniają trzy jego stopnie, dokładnie definiujące plany i zachowanie firmy w zależności od horyzontu czasowego i poziomu zarządzania. Prowadzenie lokalu gastronomicznego nie jest tutaj wyjątkiem. Warto poznać te poziomy, by w pełni wykorzystać potencjał Twojego przedsięwzięcia.

Plan działania na poziomie strategicznym – definiuje Twój koncept i strategię długoterminową na okres 5-10 lat.
Najlepsze plany rozpoczynają się od dokładnych badań demograficznych i statystycznych, które udowadniają wysokie szanse na sukces Twojego lokalu. Pamiętaj, by wszystkie założenia przedstawić w dokładnych liczbach i poprzeć je źródłami. To jedyny sposób, by poprawnie wskazać spodziewane wyniki i trendy. Określ, w jaki sposób Twój lokal się w nie wpisuje.

Plan działania na poziomie taktycznym – opisuje Twoje plany na 2-5 lat.
W tej części zawrzyj swoje projekcje na temat wyników i opłacalności. Niezwykle istotne są tutaj zarówno założenia przychodowe, jak i kosztowe. Każda liczba, której użyjesz, musi być poparta odpowiednim badaniem i oszacowaniem. Jeśli bierzesz pod uwagę kilka ścieżek rozwoju na tym poziomie – na przykład: rozbudowa sieci jednostek własnych oraz franczyzowych – wyodrębnij je i opisz. Sprawdzone narzędzia zarządcze na tym poziomie to analizy SWOT (z ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) oraz analiza wrażliwości na ryzyko i sposoby przeciwdziałania im.

Plan działania na poziomie operacyjnym – wskazuje Twoje najbliższe działania w perspektywie dwóch lat.
To tutaj wskaż kompletny plan otwarcia, prowadzenia i rozwoju Twojego lokalu bądź sieci. Opisz model biznesowy i prognozy zysków.
Nawet jeśli Twój biznesplan zakłada budowę całej sieci restauracji, w tym rozdziale powinieneś opisać plan operacyjny na poziomie pojedynczego punktu. Przedstaw procedury wewnętrzne, plany na zatrudnienie i doskonalenie pracowników. W tym miejscu powinieneś zdefiniować również Twoją strategię cenową i sposoby na zarządzanie kosztami.

W połączeniu, te trzy poziomy są gwarancją sprawnego zarządzania lokalem gastronomicznym. Pozwolą Ci spojrzeć na ten biznes kompleksowo, wyciągać wnioski i efektywnie kierować jego rozwojem.

PHA

PHA

Leave a Reply