Poprawnie spisany i kompletny biznesplan to fundament każdego biznesu. W przeszłości najczęściej powstawał na potrzeby pozyskania przez restauratora kredytu bankowego, ale w nowoczesnych restauracjach jest wspaniałym punktem odniesienia w zarządzaniu przedsięwzięciem. By stworzyć taki „plan sukcesu”, warto kierować się poniższymi wskazówkami.

Krok 1. Dokładnie opisz swój koncept i obroń szanse na jego sukces.
Tam, gdzie to możliwe, przedstawiaj swoje argumenty w liczbach. Opisz trendy rynkowe, demografię, rozmiar rynku. Wskaż klienta docelowego.

Krok 2. Przedstaw plan wdrożenia i zarządzania swoim biznesem.
Możesz tutaj oprzeć się na trzech poziomach zarządzania, które opisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów. Udowodnij swoje kompetencje managerskie. We współpracy z szefem kuchni stwórz przykładowe menu.

Krok 3. Wylicz projekcje sprzedaży, kosztów, zysków i wskaż potrzebne inwestycje.
Pozwoli to na klarowne spojrzenie na perspektywę biznesową i obiektywną jej ocenę. Dopilnuj, by wszystkie założenia były poparte rzeczowymi argumentami bądź statystykami. W tym kroku najbardziej odpowiedni będzie arkusz kalkulacyjny z prognozami na najbliższe pięć lat, który załączysz do biznesplanu.

Krok 4. Zaplanuj działania marketingowe.
Zastanów się nad pozycjonowaniem swojej marki, jej rozwojem i komunikacją. W zależności od profilu Twojego klienta docelowego, dobierz odpowiednią kombinację klasycznych i nowoczesnych metod marketingowych: telewizja, banery, profile w mediach społecznościowych. Wskaż, kto i w jaki sposób tymi kanałami pokieruje. Warto zdefiniować konkretne cele marketingowe Twojej marki i sposoby na ich spełnienie.

Krok 5. Poprawnie wskaż wszystkie ryzyka i opisz, jak nimi zarządzisz.
To kluczowy element każdego biznesplanu. Uczciwie i wyczerpująco opisz wszystkie ryzyka, które dotyczą Twojego przedsięwzięcia. Wbrew pozorom, wskazanie tych ryzyk nie obniża Twoich szans na sukces w oczach czytelnika; wręcz przeciwnie – jest to dojrzały sposób na udowodnienie, że zdajesz sobie z nich sprawę i wiesz, jak im przeciwdziałać. Do listy tych ryzyk wliczamy między innymi: popyt poniżej oczekiwań, spadek opłacalności, czy zagrożenie ze strony konkurencji.

Bez względu na to, kto będzie odbiorcą Twojego biznesplanu – bank, inwestor, bądź Ty sam – jest on najważniejszym dokumentem w Twojej firmie. Czas zainwestowany w jego stworzenie staje się nieocenioną wartością w całym okresie działalności.

PHA

PHA

Leave a Reply